Zobrazit navigaci

Aktuality

Mikuláš 2023
05/12/2023
Základní škola

Mikuláš 2023

Mikuláš v Bavorově
Zobrazit více ...
Proskoly.cz
24/10/2023
Základní škola

Proskoly.cz

Propojení portálu Proškoly.cz s Google Classroom či Microsoft Teams
Zobrazit více ...
22/09/2022
Základní škola

Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme I

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže. Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v Jiho­čes­kém kra­ji.
Zobrazit více ...
Zobrazeno 3 / 3