Zobrazit navigaci

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: Podpora pro ZŠ Bavorov

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007510

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.704.250,00,-

Podpořené aktivity: 

Školní asistent - personální podpora

Školní psycholog - personální podpora

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání žáků ZŠ

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Inovativní vzdělávání žáků ŠD/ŠK

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK