Zápis do prvního ročníku ZŠ

04/03/2024
Základní škola

Vážení rodiče,

blíží se čas rozhodnutí o volbě školy pro Vašeho budoucího prvňáčka, proto zveme srdečně Vás a Vaše děti na informativní schůzku a k zápisu do 1. ročníku naší školy.

Fáze I 1. 4. – 18. 4. 2024 Elektronický zápis

Generování přihlášek v aplikaci Zápisy Online a rezervace termínu pro návštěvu školy ve dnech zápisu https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbavorov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44057.

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na osobní kontakt a seznamování se s prostředím školy.

V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku k zápisu do Základní do školy Bavorov a zarezervovat si termín návštěvy ve dnech prezenčního zápisu. Po vyplnění Vám z aplikace Zápisy Online přijde potvrzení, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola Vás tak bude očekávat ve Vámi rezervovaném termínu. Aby byl zápis kompletní, musíte s sebou přinést vlastnoručně podepsanou přihlášku k zápisu, prostou kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie), nebo v papírové podobě, a občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště, cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU), a dále případně rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem).

Fáze II 19. – 20. 4. 2024 Prezenční zápis

DNY ZÁPISU — návštěva školy a doručení přihlášky

 

Co když nemáte možnost přihlášku si vytisknout?

Pokud nemáte možnost tisku, škola vám v den zápisu přihlášku vytiskne a vy ji na místě podepíšete.

Jak postupovat, když žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?

Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky nabízíme možnost docházky do přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Více o přípravné třídě a informace k přihlášení ZDE https://www.zsbavorov.cz/zakladni-skola/zapis-do-pripravne-tridy.

 

Přijměte pozvání na informativní schůzku k zápisu do 1. ročníku, která se bude konat 11. 4. 2024 od 16:00 v hlavní budově školy.