Kurz první pomoci 8.třída

21/05/2024
Základní škola

Děkujeme paní Aleně Vondráčkové, která nás navštívila v hodině přírodopisu. Po krátkém připomenutí zásad poskytování PP jsme si mohli všichni vyzkoušet práci s přístroji a  pomůckami, které záchranáři používají. 

Odkaz na fotogalerii