Soutěž Matematický klokan

16/04/2024
Základní škola

Každoročně se žáci naší školy účastní mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Od roku 1991, kdy se konal první ročník této soutěže ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé
v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií, na základní škole je to: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase.

V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a který můžete v elektronické verzi nalézt na těchto webových stránkách.

Z velmi krásných výsledků školy představujeme nejúspěšnější řešitele za jednotlivé kategorie.

Statistiku zpracoval Mgr. Alexandr Zikmund.

Pozn. Republikový průměr na poměrně velkém vzorku desítek tisíc žáků je kolem 47 bodů.

 


Výsledky soutěže Matematický klokan