Zobrazit navigaci

V úterý 1. 11. 2022 se žáci 5. ročníku vydali na exkurzi do Gymnázia v Prachaticích. Odjeli vlakem v 8 hodin a vrátili se krátce po poledni.


Navštívili odborné učebny gymnázia – geologickou laboratoř, učebnu na výuku cizích jazyků, tělocvičnu, učebnu hudební výchovy. Seznámili se s možnostmi studia na gymnáziu a s příležitostí navštívit školu s rodiči 18.1.2022, kdy bude den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium.


Někteří žáci s nadšením přivítali možnosti, které zdejší škola nabízí, a jsou připraveni zkusit přijímací zkoušky ke studiu na víceletém gymnáziu – jedná se formu studia pro absolventy 5. tříd ZŠ, kterou Gymnázium Prachatice mimo jiné také nabízí.

J. Vlčková

Fotografie